Monday, October 1, 2018

AAO Result வெளியிட்டுள்ளார்கள்..

நமது கும்பகோணம்கோட்டத்தில்,தோழியர்கள், திருமதி.சத்தியா தங்கம், மீனாட்சி அவர்கள். AAO தேர்வில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள். அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள்💐💐🎊👍👏


View / Download PDF

No comments:

Post a Comment