Thursday, September 28, 2017

தூங்குபவர்களை எழுப்பலாம். தூங்குவது போல் நடிப்பவர்களை...?

 நமது GDS தோழர்களும்  GDS TO PA  EXAM 213,2014 - ல சர்ப்லஸ் ஆக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு  Ref.Dte.Lr. no- 60-2/2014-SPB-I dated on 21-2-2014 , annexure  page no-3, item-  vi)  indicated as follows, "The candidates will be allocated the cadre and division as per their preference based on their position in the merit list and availability of vacancy………. Regarding the candidates who do not indicate their preference, it will be presumed that they have equal preference for all the cadres/ division and shall be allocated the cadre/division where the vacancies exist..". என்பது பொருந்தாதா? இதை  தானே தற்போது மீண்டும் டைரக்ரெட் சொல்லியுள்ளது.   வெளியிலிருந்து வருபவர்களுக்காக காவடி தூக்குபவர்கள், இந்த டிபார்ட்மென்ட்க்காக  உழைத்து உழைத்து ஓடாய் தேய்ந்து போன GDS தோழர்களுக்காக  பேசக்கூடாதா?

Selected candidates of CHSL Examination, 2015 recommended for appointment of PA / SA in Department of Posts


 

Tuesday, September 19, 2017


Productivity Linked Bonus for Regular Employees and GDSComplete picture of GDS : The Indian Express

   Pincode 231225: The Indian postal system is no longer a mere disburser of mails, says Post Master General M U Abdali

After 27 years in service, a postman could take the workload no more in Mumbai and stopped delivering letters. The Indian Express trails a postman, deep inside UP, as he battles low wages, falling esteem, staff crunch, and a stream.

The postman is Bharat Sarkar’s sole representative in the Indian village… One doesn’t have to necessarily go stand on the border to serve one’s nation. Doing your work properly, with blind devotion, is your contribution to the country.”

In a packed community hall on a humid Saturday afternoon in Mirzapur, Post Master General M U Abdali emphasises the importance of their jobs to over 300 Gramin Dak Sevaks, gathered from all 20 blocks of Mirzapur and Sonbhadra districts. The first such “mega mela” in over 20 years in east Uttar Pradesh, it has been called to, among other things, “boost the morale” of the dak sevaks

Abdali is pleased at the turnout, amidst an ongoing strike by postal staff in the state for higher wages.

With over six lakh staff, India Post is the second largest employer in the country after the Indian Railways, with its network largest in Uttar Pradesh. Over 90 per cent of the postal operations are now dedicated to villages. But wherever a mail is headed, the mammoth system hinges on a single employee — the postman. A letter travelling hundreds of miles completes the last leg of its journey in the postman’s bag, to be delivered to the addressee.

In July, this chain of delivery came undone when a postman in Mumbai’s Kurla was found to have deliberately stopped delivering mail for two years, reportedly because he could not cope with the workload. S T Ballal had been delivering letters for 27 years, and was six years away from retirement. The area he covered in the densely populated city should have 43 postmen on paper; it only has 22. The undelivered mail by Ballal, now suspended, ran up to nearly 14,000.

In the 180-year-old history of the Indian postal system, there have been such instances before, says Abdali — of postmen “slowing down”.


Satya Narayan crosses Bijul on a boat fashioned out of rubber tubes to distribute a letter across the stream.

Satya Narayan hasn’t heard of noted Bengali poet Sukanta Bhattacharya’s Runner. Describing a postman, Bhattacharya talks of a solitary runner covering miles of village paths carrying letters of joy, love, passion, memories and sorrow. About the postman, the poet adds, “No one will ever read out a letter of his sorrow/Only the grass dotting his path is privy to his sadness.”

Narayan hasn’t heard of Ballal either, but he can understand. What the Mumbai postman did was an aberration, he says, but it is true that people only have complaints against postmen, and that no one hears theirs.

A weather-beaten man with deep-set eyes behind his spectacles, the 56-year-old looks on blankly at the Mirzapur community hall as block postmasters go up to receive citations from Abdali for having opened the most number of bank accounts (8.1 lakh in all, in Mirzapur and Sonbhadra).

Narayan is as unfazed when Abdali describes a postman as “the great man of the village”, to thunderous applause, and acknowledges women as “more efficient and persuasive postmen”.

As the congregation breaks for lunch, Narayan opens up a little. “I come from Anpara. It is a land of hills and jungles in Sonbhadra district, with streams and ravines. I walk hours and cross a stream to deliver mail,” he says.

Narayan is a contractual Gramin Dak Sevak, like 50 per cent of the India Post work force. Designated as ‘extra-departmental’ staff, most of them earn around Rs 8,000 a month. As per a ‘Time-Related Continuity Allowance’ system, they work for three to five hours a day, and are paid accordingly. They are entitled to Sundays off and a month’s leave in a year.

After 30 years on the job, Narayan earns Rs 12,000 a month. The permanent ones, who earn around Rs 30,000, also get travel allowance and subsidised hotel stay. Around 18 per cent of the permanent workforce is women, as per India Post’s Annual Report 2016-17.

The job requires a minimum qualification of Class 10, and selection depends on marks.

The Anpara region, Abdali says, is the most inaccessible postal pocket in Sonbhadra. Junior staff in Mirzapur call it among the toughest in Uttar Pradesh.

Assistant Post Master (Accounts), Mirzapur, S K Singh says, “The situation is much better now… there has been development. Earlier, there were no roads or transport. Postmen had to wear ghungroos (anklets) to scare off wild animals as they walked through forests.”

“Only we know how we deliver letters,” Dayaram, the postmaster of the Kandhaura branch post-office where Narayan works, who has also come for the Mirzapur meeting, says. “When you come to our part of the country, you will see. It is a long, long journey.”
Narayan covers an area of 35 sq km, collecting mail from the Radhore branch post-office of Sonbhadra, and delivering it to 19 villages under it. Sonbhadra, the southern-most district of UP, is the only one in the country that shares its border with four states — Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh.

At Kandhaura, a settlement of roughly 900 households on the UP-MP border, Dayaram’s four-room house doubles as the branch post-office. Most branch postmasters, like Dayaram, work out of their homes. In this sparsely populated village of kuchcha huts, his is one of the rare brick houses.

In a room marked ‘Karyalay (office)’, Dayaram sits at his “workstation” — an eight-year-old second-hand personal computer his son bought from a friend. For over 15 km around, including villages in MP, “Dayaram, the daakiya”, is a known name.

The trip to Mirzapur and back took him and Satya Narayan three days, and Rs 100 each. They travelled part of the journey back ticketless on a train. “We can spend only so much,” says Narayan.


Satya Narayan covers an area of 35 sq km, delivering mail to 19 villages
Reaching Mirchadhuri at 2 am on their way back, Dayaram and Narayan stopped over at the Radhore branch post-office to pick up the mail for Kandhaura. This is because the two also do the job of a ‘runner’, in the absence of one at the Kandhaura branch for the past seven years.

The runner, a legacy of Sher Shah Suri’s intelligence gathering network, who would carry mail and official secrets for the royal household and army, was absorbed by the ‘Dawk’ postal carriage system set up by the British pre-Independence. The runners would deliver mail across miles, and literally run as they were paid as per the distance covered and the weight of mail they carried.

In the under-staffed India Post, that job is now mostly performed by dak sevaks. A cluster of villages comes under a branch office, a group of branch post-offices under the town sub-post-office, overseen by the district head office, and finally, there is the regional grand post-office. Radhore and Kandhaura are attached to the Anpara sub-post-office.

While postal authorities say a postman can rope in his family to help him deliver mail and that the department pays for this, staff say the process is not as smooth.


Shyam Lal, 53, a ‘packer’ at the Anpara sub-office, says he was made permanent only last year because of the high number of vacancies. Before that, he had been working as a contractual packer, sorting and packing mail into bundles, for 35 years. His pay has gone up from Rs 10,400 to Rs 21,000. His son Shiv Kumar works as a mail packer for Rs 200 a day.

Says Ravi Kant Yadav, the block postmaster of Dhuma, a hilly and remote region of Sonbhadra, “I am the branch postmaster, the postman and the runner in my village. And I am only paid one man’s salary.”

Bholanath, the block postmaster of Radhore, is among the luckier ones. He has a 64-year-old runner, Gene Lal, who is six months from retirement. Every day, Lal rides his rickety bicycle to get mail from the Anpara sub-office to Bholanath’s house, which serves as the Radhore branch post-office. In an official arrangement, Lal also gets along with him the Kandhaura branch mail. So every morning, either Dayaram or Narayan go to Radhore, 20 km away, usually on Dayaram’s motorcycle, and fetch Kandhaura’s mail.
Apart from filling in for a runner, Narayan and Dayaram also have to make do without a second postman. The number of staff at a village post-office is decided as per the average volume of mail it gets in a day and the distance covered to deliver mail.

Abdali says the runner system is being done away with, and that the post of second postman has also been scrapped as village post-offices get very little mail. About runners, he points out, “Now there are mail vans and vehicles and most roads are motorable.”

In contrast, cities see a larger volume of mail, but postmen have to cover shorter distances. Calling the urban beat “smaller and compact”, Abdali says, “A rural postman inversely has a much smaller volume of mail but greater distances to cover. So the workload for the two remains almost the same, only the nature of work pressure differs.”
Kandhaura post-office gets up to 25 mails a day.

***
Abdali, a sharply dressed man, occupies a spacious office at the General Post Office. He was transferred to Allahabad from Delhi earlier this year, and is the ‘chief executive officer’ in charge of 16 districts of east UP.

Abdali is optimistic about the future of India Post. “I have been in the department 20 years. Even when I joined, I was told the postal system is crumbling and will die. But nothing has happened and nothing will. And I can say I have another 40 years,” he laughs.

However, with the advent of private courier services and the gradual death of personal correspondence as mobile phones and Internet take over, losses have been steady, roughly pegged at over Rs 6,000 crore per annum, according to the India Post Annual Report 2016-2017.

On its website, India Post states its chief long-term strategy — “financial self-sufficiency by generating surpluses from services (existing and new) outside universal service obligation”. The Indian postal system is no longer a mere disburser of mails, Abdali says. “Where one large body of work has died for the Postal Department, other new ones have come up, like commercial mail, admit cards and exam results, and even couriers from e-shopping sites.” The volume of parcels and packet mails stood at almost 99 crore in 2015-2016, five crore more than the previous year.

A local post-office also collects the retail and wholesale prices of rations from villages for calculation of national indices; disburses MGNREGA wages; relays weather reports to farmers; as well as serves as the chief banker to rural India.
Abdali also insists that, with technology, the functioning of post-offices and postmen has improved. “Postmen no longer have to take a boat to deliver letters. Routes are designated to avoid crossing rivers and to ensure this is done via a bridge, for instance. Postmen use cycles and motorcycles.”

Few share his enthusiasm, or agree with him. Rajeev Dwivedi, secretary of the Bharatiya Dak Karmachari Sangh, says for the past few months, postmen have been agitating for salaries commensurate with the 7th Pay Commission, which incidentally doesn’t cover dak sevaks. “Why this stepfatherly attitude?” asks Dwivedi. “The exploitation of postmen during the British Raj continues.”

The dak sevaks’ main grievance is against the Time Related Continuity Allowance system, which gets them a minimum of Rs 5,400 for three hours to a maximum of Rs 11,000 for around five hours. “Safai karmi se bhi bekaar hain hum. Samajhiye, kuchch nahin (We are worse off than sanitation workers. Almost nothing),” says Sudhakar Mishra, a dak sevak.

There is, however, no penalty for failure to deliver mail, according to provisions of the Indian Post Office Act, 1898.
***
Four hours after he returned from Mirzapur, around 3 am on a Sunday, Dayaram is back at work, after a short nap, and a cup of tea and biscuits. Though today is an off day, he wants to make up for the loss of a working day while they were at Mirzapur. He opens the white felt mail bag he and Satya Narayan got from Radhore, and is relieved to find just one dispatch inside. It’s an Allahabad Bank letter for ‘Narendra Prasad’, a resident of Kandhaura.

Posted four days ago, the letter has travelled 350 km, from the General Post Office in Allahabad, via an India Post mail van, to the Mirzapur Head Office, and finally Anpara.
Dayaram, the branch postmaster of Kandhaura, at his ‘Karyalay’. He bought the computer second-hand and is supposed to make entries into it, but either there is no power or the voltage is low. 

Scribbling into his register, in his dimly lit Karyalay, Dayaram says, “We have to enter all the logs into the computer system now — when we received the mail, when we delivered it, or if we had to return it to the sub-post office as we couldn’t locate the addressee… Computers have come recently, but the distances and difficulties remain the same for us.”

There is another problem. Despite the thermal plants at Sonbhadra, power supply remains erratic. Kandhaura usually gets electricity from only 10 am to 4 pm. “And the computer does not start because the voltage is so low. I had bought it to learn, but I regret wasting my money. It’s of no use. I continue to maintain my records in a register,” Dayaram says.

Meanwhile, the Postal Department has been talking of a Rs 4,500-crore upgradation of the Indian postal system. Abdali calls it “the biggest IT scheme of the country”.

Around 7.30 am, carrying Narayan Prasad’s letter and a plastic bag with his register (for recipients of mail to sign in), pen, an ink pad, and a black umbrella, Satya Narayan sets off on foot. He has a rough idea where Prasad’s home is.

A member of the Panikar Scheduled Tribe, Narayan admits the changes over the years have not been all bad. He marvels at mobile phones, for instance. “One ring to anywhere and we are connected. No one needs to write letters now. So the load of the mail to deliver has fallen,” he says.

Dayaram estimates that mobile phone use in the Kandhaura gram panchayat, with a population of roughly 5,000 people, has gone up by around 70 per cent in the past one year alone.

However, signals remain weak. Narayan dials Bholanath’s number on his basic Nokiaphone to demonstrate. There is only one signal bar.

Now, apart from mails, Narayan says, he often delivers packets of fertilisers and seeds ordered online by villagers, bringing them down from Radhore himself.

He confesses that it is earnings from his ancestral land and not his salary that largely sustain his family of seven, who live in a hut 1 km from Dayaram’s home. Two of his daughters and a son are married, while he is planning to marry off the other two sons. None of his children finished schooling. The land was left to Narayan by his grandfather, a former mukhiya of Kandhaura. It was Narayan’s father-in-law, the postman of a neighbouring village, who got him the postal job back in 1987.

Eighty-five minutes of walk later, through a jungle area and narrow tracks across fields, Narayan stops at a pair of huts, and calls out, “Narendra Prasad!” A wiry adolescent steps out, takes a look at the letter and shakes his head. He tells Narayan that Prasad’s house lies “on the other side” of the Bijul stream.
Narayan resumes his walk, balancing his mail and umbrella as he negotiates the slippery rocks and slushy grass on way to the stream. Villagers waiting to cross over exchange greetings with him.

As a mother and child get off, Narayan gingerly climbs onto a makeshift raft of four rubber tubes held together with bamboo strips. In a more reflective mood now, he recalls how he and his father-in-law used to be the chief harbinger of news from the city for Kandhaura once, and his father-in-law would write and read letters for illiterate villagers. “The postman used to be the only literate man, a man of the world, widely travelled,” he says. It is this “social standing” he misses, Narayan adds.

Sita Ram Gupta, who operates the raft, butts in to say he is crucial to the delivery of letters too, to villages deep in the Vindhyas.

Handing Gupta Rs 2 as they reach the other side of Bijul 5 minutes later, Narayan says, “When the rains set in, this stream rages, and the water goes high up. It’s then impossible to cross over. We don’t deliver letters for days, there is no bridge.”

After 20 minutes of walking, Narayan reaches the right house. Narendra Prasad is not at home, but his wife Gita receives the letter with a smile, marking her thumb on the register Narayan holds out. It is a letter from Allahabad Bank welcoming Prasad to bank with them.

Gita asks Narayan how fast Bijul’s current was, and about the prices of rations at his village. After a few minutes of chatter, Narayan sets out for the journey home.

On the way, several people greet him. Surendra Kumar, who is around 20, quips that mail reaches everybody in Kandhaura on time. “There has never been a problem.” But that in villages further down, where houses are 1-5 km apart, a delay of three days is common.

“Kaam teen ka karna hai, vetan ek ka milna hai. Aap ‘nahi’ nahin keh saktein hai. ‘Nahin’ kahenge to aapko jaana padega (You do the work of three persons, and get paid the wages of one. You cannot say no, if you say no, you will be asked to go),” Narayan complains, taking a 10-minute rest and splashing water on his face before getting onto the raft again.

Addressing postmen at the Mirzapur meeting, Abdali likened their 40-year average service to that of Kashmiri walnut cultivators. “A walnut tree takes 40 years to bear the first fruit. Like that, you must sow the seeds, the fruits of which you might not be able to enjoy, but your progeny surely will.”

Narayan wonders. Walking up a slope under the noon sun, on the other side of the bank, he says he has never done anything besides farming and delivering letters. Earlier, he says, he never thought about changing jobs. Now, he adds, “Who will give me one? I am fine with this, with what I do.”

The Indian Express

Thursday, September 14, 2017

Grievance Redressal System


Press Information Bureau
Government of India
Special Service and Features
05-September-2017 09:46 IST
 Grievance Redressal System revolutionized through CPGRAMS
 *Amitabh Shukla

For the last several decades several changes have been brought about to improve transparency in the functioning of the government and bring accountability. Cumulatively, these have helped the common man find his groove in a maze of laws and indifference of the lower bureaucracy and the response time for the solution of his or her grievance has improved significantly.

However, nothing has revolutionized accountability, transparency and the response time of the government departments than the Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS), brought in by the Narendra Modi government.

Web based CPGRAMS has been designed and implemented in all the Ministries and Departments of Government of India. Moreover, a customized software with local language interface has also been designed for the state governments too called CPGRAMS - States. This provides online access to all citizens, including those in Armed Forces personnel, to report their grievances. The new system allows the Ministry to monitor the grievances and ensure their time-bound redressal. 

A Public Grievances Call Centre has also been set up for reminding the Ministries and Departments concerned receiving bulk of the grievances in the Central Government, for expediting action on grievances pending on CPGRAMS for more than two months. Guidelines have been issued to all the Ministries and Departments of Central Government to ensure that their Citizens' Charter, incorporating list of services, service standards and timelines, are duly uploaded and updated on the respective websites.

As the Modi government has completed three years, I would limit myself to CPGRAMS which shows how penetration of Information Technology has overhauled grievance redressal mechanism in the country. While some say this is “revolutionary”, my personal experience with the system reinforced my belief that indeed the government departments have started working very fast in the last over three years.

I have two experiences to share and both relate to the postal department. In the first instance, my father, who left for his heavenly abode, left a very old Post Office savings bank account in his files. Several visits to the post office did not help as the staff found some excuse or the other to deny payment to the nominee, my mother. Several months passed and correspondence with the postal department did not yield anything. The Post Master of the small post office in Bettiah, Bihar, would not clear the papers. Enquiries were tiresome and time consuming and the staff would demand one paper or the other consistently.

It was then that I came across the PG Portal—pgportal.gov.in—and how it is meant exactly for cases like this. I opened it one fine morning and gave the account details in the complaint section and wrote a brief description about the problem and the harassment I went through. It took me all of five-seven minutes to lodge a complaint with my e-mail ID and Mobile number given.

I logged into the portal again using the number sent to my mobile phone and e-mail after two hours. It had the details and said that the complaint is lying with the Public Grievance Officer of the postal department, with an office at Parliament Street, New Delhi. Next day, in the morning, when I again opened the portal to see the status of the complaint, it had been sent to the Public Grievance Officer at Patna GPO. In the next three hours, the complaint had reached the Superintendent of the West Champaran postal Circle in whose jurisdiction the account existed. It was actually so fast.

In the evening, I got a call from the Superintendent of Posts that the matter has been processed and my mother is welcome to visit the post office next day for collecting the cheque which now totaled Rs 39, 480 after adding interest. I was elated as the system had worked so efficiently. The cheque was collected by my mother the next day. For the first time, I saw how this system cut through all sorts of hierarchies, paper work and obstacles and delivered to the common man.

The second matter also pertained to the postal department. This time, it was the NSC of my father which had matured at the end of March 2016 and I was the nominee. The agent, through whom my father used to invest in small savings scheme of the post office, got the paperwork done and deposited in the Lal Bazar post office from where the NSC was purchased.

But the post master would have none of it. He simply sat on the papers and did nothing. Lodging a complaint with the PG Portal was a click away. This time, in three days flat, cheque was given to my representative.

CPGRAMS is the new hope for redressal of any grievance - related either to the central or the state government. While the grievances related to departments of central government are handled quite efficiently, those pertaining to the states are passed on to the respective state governments. An officer of the Indian Revenue Service said, “The monitoring of the system is done at the highest level and no laxity on the part of the officials tolerated”. As monitoring is done at various levels, there is an unusual hurry on the part of the officials to dispose the complaints as everyone would now know at which end the problem exists.

That to me is indeed a revelation and my personal experience with the CPGRAMS has been extremely pleasant.

Wednesday, September 13, 2017

Promotion and postings in Postal Service Group 'B' cadre : DoP Order

Tuesday, September 12, 2017

GDS COMMITTEE  REPORT  STATUS

Today on date 11.09.2017 in the forenoon I met the higher officers of the Department and enquired about the status of GDS committee. They told that some queries were raised by the Finance Ministry. Reply on those queries have been sent and it is in final stage and may be received in Directorate very soon.

After receipt from Finance Ministry implementation process will be started. The officers of Department have told that they will not make any delay in implementation of GDS Committee Report after receiving approval from Finance Ministry.

(R. N. Parashar)
Secretary General
NFPE

Saturday, September 9, 2017

Thursday, September 7, 2017

AIPEU-GDS CONVEYS  HEARTFELT GREETINGS & THANKS TO ONE AND ALL

AIPEU-GDS CHQ CONVEYS HEARTFELT THANKS AND GREETINGS TO ALL THE COMRADES, CHQ OFFICE BEARERS, CIRCLE SECRETARIES,  BRANCH / DIVISIONAL SECRETARIES, ACTIVE COMRADES OF GDS, WHO PUT ALL THEIR BEST EFFORTS IN THE COLLECTION OF LETTERS OF AUTHORIZATION FROM GDS MEMBERS IN EACH AND EVERY DIVISION.

SINCERE THANKS TO ALL THE SENIOR COMRADES, WELL-WISHERS OF NFPE & AIPEU-GDS AT ALL LEVELS TO EXTEND THEIR COOPERATION AND SUPPORT TO SUCCEED IN THE PRESENT MEMBERSHIP VERIFICATION PROCESS.

HOPEFUL RESULTS & INFORMATION RECEIVED ON MAXIMUM PERCENTAGE OF LETTERS OF AUTHORIZATION SUBMITTED IN FAVOUR OF AIPEU-GDS IN MANY DIVISIONS OF ALL CIRCLES.

RECEIPT OF REPORTS ARE YET TO BE RECEIVED FROM SOME DIVISIONS FOR CONSOLIDATION OF RESULT IN THE CIRCLES.

WE ARE HOPEFULLY AWAITING FOR THE PRONOUNCEMENT OF THE RECOGNITION FOR AIPEU-GDS  BY THE DEPARTMENT AT THE EARLIEST.

=P.Pandurangarao
  General Secretary
படித்ததில்  பிடித்தது - நீட் தேர்வு  ஒரு  பார்வை

மருத்துவப் படிப்பின்மீது மக்களுக்குப் பெரும் மோகம் உள்ளது. இந்தியாவில் மருத்துவம் தனியார் மயமானதும், வியாபாரமயமானதும், வருவாய் ஈட்டும் தொழிலாக மாறியதும், அரசுப் பணியுடன் தனியாகத் தொழில்செய்யும் வாய்ப்பும், ஓய்வுபெற்ற பின்னரும் வாழ்நாள் முழுவதும் வருவாய் ஈட்டலாம் என்ற நிலையும், அது வழங்கும் சமூக மரியாதையும், மருத்துவப் படிப்பில் சேர வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை அதிகரிக்கிறது. அதனால், மருத்துவப் படிப்பில் இடம் கிடைக்காதபோது, கடும் ஏமாற்றம் ஏற்படுகிறது.

வாழ்க்கைக்குப் பல்வேறு படிப்புகளும் அவசியம் என்ற மனநிலையை நமது கல்விமுறை உருவாக்கத் தவறிவிட்டது. மருத்துவப் படிப்பு மட்டுமே மிக உயரிய படிப்பு என்ற கருத்தாக்கம், மாணவர்கள் உள்ளத்தில் ஆழமாகப் பதியவைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மருத்துவப் படிப்புக்குக் கடும் போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது. அப்படிப்பு மிக வேகமாகத் தனியார் மயமாக்கப்படுகிறது. வியாபாரமாக்கப்படுகிறது. இது போன்று உயர் கல்வி 70%-க்கும் மேல் தனியார்மயமாகிவிட்டது. உயர் கல்வியில் சேரத் தகுதி உள்ள மாணவர்களில் 28 %-க் கும் குறைவானவர்களுக்கே உயர் கல்வி வாய்ப்பு கிட்டுகிறது.
சர்வதேச நிதி மூலதனம், உலக வங்கி போன்றவற்றின் நிர்ப்பந்தத்தால் மருத்துவமும் மருத்துவக் கல்வியும் இந்தியாவிலும் தனியார் மயமாக்கப்படுகின்றன. பெருநிறுவனமயமாகின்றன. அதற்கு உதவும் வகையிலேயே தேசிய நலக்கொள்கை-2017 மத்திய அரசால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கேற்ப, மருத்துவக் கல்லூரிகளைத் தனியார் தொழில் நிறுவனங்களும் தொடங்கலாம் என இந்திய மருத்துவக் கழகம் தனது விதிமுறைகளை மாற்றியுள்ளது. தனியார் நிறுவனங்கள் மருத்துவக் கல்லூரிகளைத் தொடங்கிட, அரசு மருத்துவமனைகள் தாரைவார்க்கப்படுகின்றன. ஆந்திரத்திலும் குஜராத்திலும் இது நடக்கத் துவங்கியுள்ளது.

தனியார்மயமாகும் மருத்துவக் கல்வி

‘இந்திய மருத்துவக் கழக’த்தை ஒழித்துவிட்டு, அதற்குப் பதிலாக ‘தேசிய மருத்துவ ஆணையம்’ உருவாக்கப்பட உள்ளது. தற்போது மாநில அரசுகளின் கட்டண நிர்ணயக் குழுக்கள் தனியார் கல்லூரிகளின் 100% இடங்களுக்கும் கட்டணத்தை நிர்ணயிக்கின்றன. அதை ஒழித்துக்கட்டும் வேலையை மத்திய அரசு செய்துள்ளது. அதற்காக, தேசிய மருத்துவ ஆணைய மசோதாவில், 40 %-க்கும் குறைவான மருத்துவ இடங்களுக்கு மட்டுமே அரசால் கட்டணங்கள் நிர்ணயிக்கப்படும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது, அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
ஏற்கெனவே, தனியார் கல்லூரிகளில் சேரும் மாணவர்கள், கட்டணங்களைச் செலுத்த முடியாமல் தவிக்கின்றனர். கேரளம் போன்ற மாநிலங்களில் இடங்களைத் திரும்ப ஒப்படைக்கின்றனர். நாடு முழுவதும் உள்ள தனியார் நிகர்நிலை மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 5,200 எம்.பி.பி.எஸ். இடங்கள் 3.09.2017 வரை காலியாக இருந்தன. ஒருபுறம், மருத்துவ இடம் கிடைக்காததால் தற்கொலை. மறுபுறம், மருத்துவ இடங்கள் காலியாக இருக்கும் நிலை. கல்விக் கட்டணம் மிக அதிகமாக இருப்பதே இதற்குக் காரணம். எனவே, குறைவாக உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்வி இடங்களில் சேர, மிக அதிகமானோர் போட்டிபோடுகின்றனர். இதனால், நீட் போன்ற தேர்வுகள் புகுத்தப்பட்டு, அனிதா போன்ற மாணவர்கள் வடிகட்டப்படுகின்றனர்.
இத்தகைய காரணங்களால் கல்வி, வேலைவாய்ப்புக்குக் கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது. உதாரணத்துக்கு புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியின் 200 எம்.பி.பி.எஸ். இடங்களுக்கு 1 லட்சத்து 89 ஆயிரம் பேர் விண்ணப்பித்தனர். வேலைவாய்ப்பிலும் இதே நிலைதான். உத்தரபிரதேசத்தில் 368 அலுவலக உதவியாளர் வேலைக்கு 23 லட்சம் பேர் போட்டியிட்டனர். அதில் 255 பேர் பி.ஹெச்டி., முடித்தவர்கள். இத்தகைய நிலைமைகளே மருத்து வப் படிப்பை நோக்கி மாணவர்களைத் தள்ளுகின்றன. இந்நிலையில், மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களையும், மாநில உரிமைகளையும், கூட்டாட்சிக் கோட்பாட்டையும் பாதிக்கும் வகையில், சமூக நீதிக்கும், இட ஒதுக்கீட்டுக்கும் எதிராக, மத்திய அரசு நீட் நுழைவுத் தேர்வைப் புகுத்தி உள்ளது.

லாபம் ஈட்டும் தேர்வுத் தொழில்

தமிழக அரசின் ஒதுக்கீட்டு மருத்துவ இடங்களுக்கு, நீட்டிலிருந்து விலக்குக் கொடுக்க முடியாது என மத்திய அரசு பிடிவாதமாக இருக்கிறது. இதன் பின்னால் தேர்வுகளையே லாபம் ஈட்டும் தொழிலாக மாற்றும் அரசியல் உள்ளது. ஆண்டுதோறும், இந்தியாவில் 40 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பல்வேறு நுழைவுத் தேர்வுகளை எழுதுகின்றனர். இத்தேர்வை தனியார் பெரு நிறுவனங்களே நடத்துகின்றன. நீட் தேர்வை புரோமெட்ரிக் என்ற அமெரிக்க நிறுவனம் நடத்தியது. மாணவர்கள் செலுத்திய கட்டணம் இந்நிறுவனத்துக்குச் சென்றது. நுழைவுத் தேர்வால் வரும் வருவாய் தங்களுக்கு வேண்டிய நிறுவனங்களுக்குச் செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கில்தான், நீட்டிலிருந்து விலக்கு வழங்க மத்திய அரசு மறுக்கிறது.
இந்நிறுவனங்களுக்குக் கூடுதல் வருவாய் கிடைத்திடவே, ஆயுர்வேதா, யுனானி, ஓமியோபதி, சித்தா போன்ற படிப்புகளுக்கும், பொறியியல் படிப்புகளுக்கும் நீட் நுழைவுத் தேர்வு கட்டாயம் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. வெளிநாடுகளில் போய் மருத்துவம் படிக்க விரும்புவர்களும் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்கிறது. மருத்துவப் படிப்பை முடித்து, பயிற்சி மருத்துவத்தையும் முடித்த உடன் ‘நெக்ஸட்’ என்ற ‘எக்ஸிட்’ தேர்வை எழுத வேண்டும் எனக் கூறுகிறது. நீதிபதி நியமனத்துக்கும் தேர்வு கொண்டுவரப்படும் என்கிறது.
போட்டித் தேர்வுகளை நடத்துவதற்காகவே, ‘தேசிய தேர்வு முகமை’ என்ற அமைப்பை மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது. இந்த அமைப்பின் கீழ் பன்னாட்டு நிறுவனங்களே போட்டித் தேர்வுகளை நடத்த உள்ளன. ‘மேக் இன் இந்தியா’ திட்டத்தைப் பற்றிப் பேசும் அரசு போட்டித் தேர்வுகளை நடத்திட அமெரிக்க நிறுவனங்களைச் சார்ந்திருப்பது அவமானமல்லவா?
- ஜி.ஆர்.இரவீந்திரநாத், பொதுச் செயலாளர்,
சமூக சமத்துவத்துக்கான மருத்துவர்கள் சங்கம்.

Friday, September 1, 2017

RIP  ANITHA - 
Image result for death FLOWER GARLANDS images

நீட் தேர்வை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த அரியலூர் மாணவி அனிதா தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

அரியலூர் குழுமூரைச் சேர்ந்தவர் அனிதா. மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். இவரது தந்தை சண்முகம் கூலித் தொழிலாளி.
பிளஸ் 2 தேர்வில் இவர் 1200-க்கு 1176 மதிப்பெண் பெற்றிருந்தார். மருத்துவப் படிப்பில் சேர 196.75 கட் ஆஃப் மதிப்பெண் வைத்திருந்தார். ஆனால், நீட் அடிப்படையிலேயே மருத்துவ சேர்க்கை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டதால் மருத்துவ படிப்புக்கான வாய்ப்பை இழந்தார். நீட் தேர்வில் 700-க்கு 86 மதிப்பெண் மட்டுமே அவர் எடுத்திருந்தார்.
இந்நிலையில் அவர் இன்று (செப்டம்பர் 1-ம் தேதி) தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
சிறு வயதிலிருந்தே மருத்துவராக வேண்டும் என்ற கனவில் இருந்த அனிதா தனது கனவு தகர்ந்ததால் மன அழுத்தத்தில் இருந்தார். மன அழுத்தம் காரணமாகவே அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என அனிதாவின் உறவினர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.
நீட் நுழைவுத் தேர்விலிருந்து நிரந்தர விலக்குப் பெறவும், தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இடங்களை ,தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கிடவும் உரிய சட்டத்தைக் கொண்டுவருவதுமே ,அனிதாவிற்கு நாம் செலுத்தும் உண்மையான அஞ்சலியாக இருக்கும்''

இப்படி தான் எங்களது GDS தோழர்களும் ஒவ்வொரு வருடமும் MTS, POSTMAN, PA தேர்வுகளில் மொத்த மதிப்பெண்கள் பெற்றிருந்தும் , எந்த ஒரு டிபார்ட்மென்ட் தேர்விலும், ஏன், SSC, UPSC தேர்வுகளிலும் இல்லாத நடைமுறையாக 100 கேள்விகளை 25 , 25 கேள்விகளாக 4 பிரிவுகளாக பிரித்து அதில் தகுதி மதிப்பெண் பெறவில்லை என்று சொல்லி GDSபதவியுயர்வை இழந்து வருகின்றனர். சென்ற ஆண்டு நடந்த GDS TO  POSTMAN, PA  தேர்வுகளில் இதுபோல் ஏறத்தாழ 200 தோழர்கள்  மொத்தமதிப்பெண்கள் பெற்றிருந்தும் வாய்ப்பு  உள்ள இடங்களில் நிரப்பப்படாமல்  வைத்துள்ளனர். ஆனால்,டிபார்ட்மென்ட்  ஊழியர்கள் தேர்வுகளில் மொத்த மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர். வெளியிலிருந்து  வரும் புதியவர்களுக்கு PA  தேர்வுகளில் பலமுறை சர்பிலஸ் நிரப்புகின்றனர், இதை கேட்காமல்  GDS-தானே என்ற அலட்சியமாக செலக்டிவ் அம்னீஷியா வந்தவர்கள்போல் கண்டுகொள்ளாமல் தொழிற்சங்கங்கள் உள்ளது  வருத்தமே    ( அனிதாவின் நிலை அஞ்சலகத்திலும் எதிர்காலத்தில் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதே எங்களது கவலை).